Day: May 27, 2023

trong một vụ kiện do Patrick Spearman, cựu Giám đốc điều hành, cũng như Kevin McHale, cựu tổng giám đốc của MN Timberwolves, cùng với các đặc phái viên khác Các nhà đầu tư, một thẩm phán quận đã bác bỏ nỗ lực của Glen Taylor để từ chối tuyên bố về sự gian lận […]